Wat is het verschil tussen het 'transcendente' en het 'bovennatuurlijke'?


Antwoord 1:

Transcendent is meer een relativerend woord. Er is een ervaring van iets dat een persoon transcendeert of iets dat een object transcendeert. Het is relatief aan die persoon of dat object. In deze visie overstijgt God zijn schepping of in een mystieke meditatie overstijgt een persoon de solidariteit met de natuur en de mens door een 'hogere' eenheid te ervaren.

Over iets bovennatuurlijks gesproken gaat het over entiteiten die ons vermogen om te verklaren door de wetenschap of de natuurwetten te boven gaan. Voorbeelden van dergelijke entiteiten zijn de hemelhel, demonen en engelen en astrale lichamen.

Niettemin kunnen we ook zeggen dat bovennatuurlijke entiteiten transcendente aard zijn. Zoals een astraal lichaam zijn natuurlijke lichaam overstijgt en God als een bovennatuurlijk wezen zijn schepping en schepselen overstijgt.