Wat is het verschil tussen RMSE en gemiddelde euclidische afstand?


Antwoord 1:

stel dat u de nauwkeurigheid tussen het werkelijke punt en de berekende punten moet meten. Je hebt a2 in plaats van a1 en b2 in plaats van b1. Dan is euclidische afstand eenvoudigweg afstand tussen a1 en a2, b1 en b2. Deze euclidische afstand is de fout.

AED: Het is het gemiddelde van fouten van alle punten. Het is de gemiddelde waarde.

RMSE: Het is de vierkantswortel van standaarddeviatie.


Antwoord 2:

Giventwocorrespondingseriesofnpointsina[math]N[/math]dimensionalEuclideanspace[math]X1={xij(1)},X2={xij(2)}E,i={1,,n},j={1,,N}[/math],theRMSE,asadistancebetweenthetwoseriesisgivenby;Given two corresponding series of n points in a [math]N[/math]-dimensional Euclidean space [math]\mathbf{X}_1=\{x^{(1)}_{ij}\},\mathbf{X}_2=\{x^{(2)}_{ij}\}\in E, i=\{1,\ldots,n\}, j=\{1,\ldots,N\}[/math], the RMSE, as a distance between the two series is given by;

RMSE\left(\mathbf{X}_1,\mathbf{X}_2\right)=\displaystyle\frac{\sqrt{n}}{n}\sqrt{\displaystyle\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^N\left(x^{(1)}_{ij}-x^{(2)}_{ij}\right)^2}\tag{1}

De AED van diezelfde twee series wordt gegeven door;

AED\left(\mathbf{X}_1,\mathbf{X}_2\right)=\displaystyle\frac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^n\sqrt{\sum_{j=1}^N \left(x^{(1)}_{ij}-x^{(2)}_{ij}\right)^2}\tag{2}