Wat is het verschil tussen continue en discrete signalen?


Antwoord 1:

Een continu tijdsignaal is een analoge weergave van een natuurlijk signaal, met karakteristieke vloeiende overgangen tussen pieken en dalen. Een discreet tijdsignaal is een digitale weergave van een continu signaal, het heeft een grootte die constant wordt gehouden voor de duur van elk monster, ook wel een nul-orde-hold genoemd. Het belangrijkste verschil tussen de twee signalen is de nulvolgorde - het discrete signaal kan worden beschouwd als een kopie van het continue signaal van zijn tegenhanger, maar met toegevoegde ruis. Het voordeel van het discrete signaal is dat het een herhaalbaar signaal is, met digitale betrouwbaarheid tussen opeenvolgende generaties, het nadeel is de toegevoegde ruis die het signaal kleurt. Meestal wordt deze ruis afgevlakt met behulp van een RC-circuit, met een tijdconstante bepaald door de Nyquist-frequentie van het discrete signaal.


Antwoord 2:

Het verschil zit in de naam zelf

Continu: zonder pauze, ongebroken / heel

Continue signalen die altijd aanwezig zijn, d.w.z. van (-infinity tot + oneindig)

Discreet: afzonderlijk gescheiden en onderscheidend

Discrete signalen bestaan ​​meestal met regelmatige tussenpozen, gedurende de rest van de tijd bestaan ​​er geen signalen

Antwoord 3:

Het verschil zit in de naam zelf

Continu: zonder pauze, ongebroken / heel

Continue signalen die altijd aanwezig zijn, d.w.z. van (-infinity tot + oneindig)

Discreet: afzonderlijk gescheiden en onderscheidend

Discrete signalen bestaan ​​meestal met regelmatige tussenpozen, gedurende de rest van de tijd bestaan ​​er geen signalen