Wat is het verschil tussen astrofysica en spirituele wetenschap?


Antwoord 1:

Spirituele wetenschap overtreft alle wetenschappen, want als een systematisch georganiseerd geheel van kennis over een onderwerp brengt het de bron of oorzaak van het zijn over, die relatief is ten opzichte van alles, inclusief alles en dus het ultieme antwoord geeft in het zijn.

Menselijk intellect zoekt de oorzaak van actie of activiteit in de wereld, het universum, alle theorieën en wetten worden toegepast bij het interpreteren van de relatie van acties met zijn eigen aspect van zijn, alles wat het heeft kunnen interpreteren, waarmee het heeft kunnen leven het in overeenstemming. Wat alle kennis is, is het niets anders dan de interpretatie van acties in en rond het zelf van het zijn.

Wat alles wat het kan interpreteren wordt waargenomen door haar intellectuele vorm, is een wetenschap die boven de zintuigen van andere levende vormen in het zijn staat, en alleen vanwege dit onderscheid voelt het het intellect dat de hele wereld of het universum doordringt in zijn.

Deze aard van intellect, d.w.z. iemands eigen intellect is wat dat systematisch georganiseerde lichaam van kennis is, in en met zijn aard en manier van zijn, zijn acties in zichzelf worden waargenomen en overgebracht als spirituele wetenschap of religieuze wetenschap. Omdat hier het zelfverstand wordt beschouwd als een effect, de bijbehorende oorzaak, wordt de creatieve oorzaak gevonden.

Oorzaak gaat altijd samen met het effect, waarnaar astrofysica of andere wetenschappen op zoek zijn, omdat de oorzaak een objectieve relatie is, hoewel de oorzaak logisch kan worden afgeleid, maar wat het is, niet wordt gevonden; bijvoorbeeld elke vorm op aarde, opgesplitst in atomaire of subatomaire vorm, brengt uiteindelijk niets voort, maar een logische gevolgtrekking genoemd of genoemd als bewustzijn, maar wat dit bewustzijn is, weet het niet.

In de spirituele wetenschap is de vorm in haar systematisch georganiseerde lichaam bekend, begrepen en afgeleid zoals het in zijn absolute vorm is, en de bijbehorende oorzaak, die de wetenschap logisch afleidt als bewustzijn wordt ervaren in haar actieve modus, in volledige intellectuele actie en daar door bewustzijn immanent in actie en transcenderend wordt het ervaren.


Antwoord 2:

Astrofysica en spirituele wetenschap zijn beide totaal niet-verwante expertises.

In de astrofysica leren en bestuderen we de fysische werking van sterren en planeten en de chemische structuur van hemellichamen.

Terwijl spirituele wetenschap hypothetische wetenschap is die bestaat uit het leren van hoe iemands lichaam en geest werken, iets gerelateerd aan yoga, meditatie en astrologie.


Antwoord 3:

Astrofysica en spirituele wetenschap zijn beide totaal niet-verwante expertises.

In de astrofysica leren en bestuderen we de fysische werking van sterren en planeten en de chemische structuur van hemellichamen.

Terwijl spirituele wetenschap hypothetische wetenschap is die bestaat uit het leren van hoe iemands lichaam en geest werken, iets gerelateerd aan yoga, meditatie en astrologie.