Wat is het verschil tussen een ecoloog en een bioloog?


Antwoord 1:

Naar mijn mening is een ecoloog gewoon een soort bioloog, omdat ecologie over het algemeen als een subveld van de biologie wordt beschouwd. Vanuit mijn (weliswaar beperkte) ervaring hebben mensen de neiging zichzelf meer specifiek te classificeren. De biologieprofessionals die ik heb ontmoet en met wie ik interactie heb gehad (meestal professoren bij Ph.D's) zullen vaak zeggen: "Ik ben een celbioloog" of "Ik ben een botanicus", in plaats van alleen "Ik ben een bioloog ', misschien omdat het een gemakkelijke manier is om mensen te laten weten wat voor soort dingen ze bestuderen zonder een heel verhaal te geven.


Antwoord 2:

Biologie is gericht op levende dingen, meestal op organisme of kleiner, dat wil zeggen organen, cellen, eiwitten, biochemie, enz. In het algemeen, wanneer biologen abiotische factoren overwegen, is het hoe die factoren een organisme beïnvloeden dat water, licht, lucht nodig is om te leven . Ecologie kijkt meestal naar het organisme en hoger, dat is soort, populatie, gemeenschap, enz. Ecologen bestuderen ook de wisselwerking tussen biotische en abiotische factoren hoe organismen hun habitat veranderen en hoe de habitat de populatie verandert. levende wezens.