Wat is het verschil tussen luchtvaart en aerodynamica?


Antwoord 1:

Aeronautics omvat het ontwerpen van voertuigen die kunnen vliegen in de lucht (vlucht in de ruimte valt onder Aerospace Engineering). Net als elk ander productontwerp, bestaat zelfs de luchtvaart uit bepaalde subvelden, namelijk structuren, aerodynamica en voortstuwing.

Structuren hebben te maken met het ontwerpen van de carrosserie van het voertuig en andere 'constructies' zodat deze mogelijk de verschillende spanningen kunnen weerstaan ​​waaraan het voertuig tijdens de vlucht kan worden blootgesteld.

Aerodynamica omvat het bestuderen van de manier waarop het voertuig het stromingsveld eromheen beïnvloedt, waardoor hef-, sleep- en pitchmomenten op de carrosserie van het voertuig worden veroorzaakt.

Voortstuwing omvat het ontwerpen van de motoren van het vliegtuig.

Afgezien van deze drie brede classificaties, kan luchtvaart ook een besturingssysteem voor vliegtuigen omvatten dat een interdisciplinair veld is dat computertechniek, elektronica-engineering en ook mechatronica omvat.