Wat is het verschil tussen een kartel en een maffia?


Antwoord 1:

Een kartel is een groep die de stroom van een bepaald product (en) probeert te beheersen, op een manier dat zij de prijs kunnen beheersen (bijvoorbeeld geen vrijhandel). Een kartel kan legaal of illegaal zijn. De OPEC-organisatie is een legaal internationaal kartel van olieproducerende landen die in de jaren zeventig de olieprijs enorm hebben kunnen verhogen om hun winst te maximaliseren. De Beers runde een legaal diamantkartel. Zowel de diamant- als de oliekartels zijn de afgelopen jaren afgebroken. Binnen de Verenigde Staten zijn kartels doorgaans illegaal omdat ze in strijd zijn met de antitrustwetten die zijn ontworpen om de vrije uitwisseling van goederen en diensten te waarborgen. De Amerikaanse wetgeving kan echter geen betrekking hebben op internationale kartels, behalve via internationale handelsbesprekingen (bijv. NAFTA, TPP). En exportkartels, dat zijn internationale kartels die een prijs vastleggen voor een product dat naar het buitenland wordt verzonden zodat het alleen buitenlandse markten beïnvloedt, zijn legaal.

In het geval van een drugskartel is het illegaal omdat het product dat ze proberen te controleren illegaal is.

Een maffia is een bepaald soort georganiseerde misdaad die in Italië is ontstaan. De meer algemene term is georganiseerde misdaad. Georganiseerde criminelen proberen doorgaans hun activiteiten als kartels binnen een gebied (hun territorium) uit te voeren om hun winst op peil te houden en met elkaar samen te werken bij het definiëren van territorium. Territoriale geschillen komen echter wel voor en kunnen tot oorlogen leiden. In de VS wordt het kartel van de maffia het syndicaat genoemd. De hoofden van verschillende Italiaanse criminele groepen ('families') zullen elkaar ontmoeten en discussiëren over kwesties van wederzijds voordeel. Een drugskartel is een soort georganiseerde misdaad. Een groot verschil is dat de Columbia-kartels op één product gericht waren, terwijl de maffia meerdere rackets inclusief het beschermingsracket, prostitutie, gokken, drugs (alcohol), vakbondscorruptie, bouw, afvalbeheer enz ..


Antwoord 2:

Het woord 'maffia' is een goed zelfstandig naamwoord. Je kunt niet meer dan één 'maffia' hebben, net zoals je niet meer dan één 'Ierse republikeinse leger' kunt hebben. En de maffia is een Siciliaanse organisatie, die oorspronkelijk gedeeltelijk een weerstand was tegen het bezette Franse leger. Hoe betrokken het is, hangt af van wie men vraagt.

Italiaans-Amerikanen hebben om twee redenen bezwaar tegen het gebruik van het woord. Allereerst houdt het in dat georganiseerde criminelen voornamelijk Italianen zijn. Dit negeert "Nederlandse" Schultz, Meyer Lansky, Moe Green, "Bugsy" Siegel, "Whitey" Bulger, om er maar een paar te noemen, die Duits, Joods en Iers waren. Om nog maar te zwijgen van Mexicaanse bendes, Chinese bendes, Russische bendes en bendes bestaande uit zowat elke denkbare etnische groep.

Ten tweede wordt de Italiaanse gangster beschouwd als een aanstootgevend etnisch stereotype. Zonder veel fantasie kunnen we andere etnische stereotypen oproepen, even aanstootgevend, over de Joden, de Ieren en de Chinezen.

Dit wil niet zeggen dat sommige georganiseerde misdaadfamilies niet worden geleid door Italiaanse Amerikanen. Maar zelfs deze organisaties worden niet uitsluitend bevolkt door Italiaans-Amerikanen.

Een kartel is gewoon een coöperatieve handelsgroep, zoals de OPEC, die als doel heeft prijzen vast te stellen, zodat leveranciers elkaar niet onderbieden om te concurreren, dus prijzen worden niet gereguleerd door vraag en aanbod.

Kartels voor dit doel zijn illegaal in de VS, zowel civiel als crimineel. De praktijk staat bekend als prijsafspraken en kan per definitie worden beschouwd als georganiseerde misdaad.


Antwoord 3:

Het woord 'maffia' is een goed zelfstandig naamwoord. Je kunt niet meer dan één 'maffia' hebben, net zoals je niet meer dan één 'Ierse republikeinse leger' kunt hebben. En de maffia is een Siciliaanse organisatie, die oorspronkelijk gedeeltelijk een weerstand was tegen het bezette Franse leger. Hoe betrokken het is, hangt af van wie men vraagt.

Italiaans-Amerikanen hebben om twee redenen bezwaar tegen het gebruik van het woord. Allereerst houdt het in dat georganiseerde criminelen voornamelijk Italianen zijn. Dit negeert "Nederlandse" Schultz, Meyer Lansky, Moe Green, "Bugsy" Siegel, "Whitey" Bulger, om er maar een paar te noemen, die Duits, Joods en Iers waren. Om nog maar te zwijgen van Mexicaanse bendes, Chinese bendes, Russische bendes en bendes bestaande uit zowat elke denkbare etnische groep.

Ten tweede wordt de Italiaanse gangster beschouwd als een aanstootgevend etnisch stereotype. Zonder veel fantasie kunnen we andere etnische stereotypen oproepen, even aanstootgevend, over de Joden, de Ieren en de Chinezen.

Dit wil niet zeggen dat sommige georganiseerde misdaadfamilies niet worden geleid door Italiaanse Amerikanen. Maar zelfs deze organisaties worden niet uitsluitend bevolkt door Italiaans-Amerikanen.

Een kartel is gewoon een coöperatieve handelsgroep, zoals de OPEC, die als doel heeft prijzen vast te stellen, zodat leveranciers elkaar niet onderbieden om te concurreren, dus prijzen worden niet gereguleerd door vraag en aanbod.

Kartels voor dit doel zijn illegaal in de VS, zowel civiel als crimineel. De praktijk staat bekend als prijsafspraken en kan per definitie worden beschouwd als georganiseerde misdaad.