Belastingen in India: wat is het verschil tussen TAN en TIN met betrekking tot inkomstenbelasting?


Antwoord 1:

Belastingaftrek en inningsrekeningnummer (TAN)

Belastingaftrek en incassorekeningnummer (TAN) is een 10-cijferig alfanumeriek nummer dat wordt uitgegeven aan personen die belasting moeten aftrekken of innen op betalingen die zij hebben gedaan krachtens de Indian Income Tax Act, 1961. Als u TAN niet toepast wanneer dat nodig is, kan dit een boete opleveren . Zodra TAN is verkregen, moeten TDS-aangiften elk kwartaal door het bedrijf worden ingediend. {http: //www.myeca.in/difference-b ...}

Terwijl

Identificatienummer van de belastingbetaler (FIN of btw)

TIN - Het identificatienummer van de belastingbetaler (TIN) is een nieuw uniek registratienummer dat wordt gebruikt voor de identificatie van dealers die zijn geregistreerd onder btw. Het bestaat uit 11 cijfers en zal uniek zijn in het hele land. De eerste twee tekens vertegenwoordigen de staatscode zoals gebruikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Unie. De opstelling van de volgende negen tekens kan echter in verschillende staten verschillen. Het nummer of de btw-registratie is een must voor bedrijven die goederen verkopen of producten zoals fabrikanten, exporteurs, winkeliers, dealers, e-commerce verkopers die goederen verkopen, enz.

Het TIN-nummer wordt gebruikt om dealers te identificeren die zijn geregistreerd onder btw en het wordt ook gebruikt voor interstatelijke verkopen tussen twee of meer staten. {Http: //www.myeca.in/difference-b ...}


Antwoord 2:

Ondernemers die een nieuw bedrijf beginnen, horen nieuwe drieletterwoorden zoals TIN, TAN, VAT, PAN, DSC en DIN. Het kennen van de verschillen en betekenis van deze drie letterwoorden is belangrijk voor elke ondernemer of bedrijfseigenaar. In dit artikel leggen we de verschillen en de betekenis van TIN, TAN, VAT, PAN en DIN.Tax Payer Identification Number- TIN of VAT uit

Het TIN-nummer is uitgebreid als belastingbetaler-identificatienummer en is ook bekend als btw-nummer of CST-nummer of omzetbelastingnummer. TIN is een uniek nummer dat wordt toegewezen door de belastingdienst van elke deelstaatregering. TIN is een elfcijferig nummer en het is verplicht om dit nummer te vermelden op alle btw-gerelateerde transacties. Het TIN-nummer wordt gebruikt om dealers te identificeren die zijn geregistreerd onder btw en het wordt ook gebruikt voor interstatelijke verkopen tussen twee of meer staten.

FIN-nummer of btw-registratie is een must voor bedrijven die goederen verkopen of producten zoals fabrikanten, exporteurs, winkeliers, dealers, e-commerce verkopers die goederen verkopen, enz., Belastingaftrek en incassorekeningnummer - TAN

TAN staat voor belastingaftrek en incassorekeningnummer. Het is een tiencijferig alfanumeriek nummer dat wordt toegewezen aan degenen die belasting bij de bron of TDS moeten aftrekken. TAN-nummer of TAN-registratie is erg belangrijk voor bedrijven die belasting aan de bron aftrekken en moet worden vermeld in TDS- of TCS-aangifte. Als TAN niet wordt toegepast wanneer dit nodig is, kan dit een boete opleveren. Zodra de TAN is verkregen, moet de TDS-aangifte elk kwartaal worden ingediend door het bedrijf. Permanent accountnummer - PAN

Permanent Account Number (PAN) is een unieke tiencijferige alfanumerieke identificatie die wordt afgegeven aan elke belastingbetaler: bedrijven, particulieren, trusts, HUF's, buitenlandse burgers en meer. PAN-kaart of nummer wordt uitgegeven door de afdeling Inkomstenbelasting. PAN-kaart is een uiterst belangrijke vorm van identiteit en is verplicht voor Indiase burgers die een bedrijf of LLP starten. PAN wordt voornamelijk gebruikt door de afdeling Inkomstenbelasting om financiële transacties te controleren die een belastbaar bestanddeel kunnen bevatten. PAN is nu vereist voor veel alledaagse transacties, zoals het overmaken van contante geldstortingen, het verkrijgen van een lening, het kopen van een woning en meer. Digitaal handtekeningcertificaat - DSC

Digital Signature Certificates (DSC) is een elektronisch machtigingsformaat en dient als identiteitsbewijs van een persoon voor bepaalde online transacties en archieven. DSC's worden voornamelijk gebruikt door de MCA (ROC), de afdeling Inkomstenbelasting, het Directoraat-generaal Buitenlandse Handel, het Provident Fund voor werknemers en voor e-aanbestedingen in India. Digitale handtekeningen zijn onderverdeeld in drie klassen - Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3. Klasse 2 is de meest populaire gebruikt bij het registreren van een bedrijf of voor het indienen van aangiften inkomstenbelasting; terwijl Klasse 3 digitale handtekeningen worden gebruikt voor deelname aan E-Tenders. Identificatienummer van de directeur - DIN

Directeur-identificatienummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan de bestaande directeur of een toekomstige directeur van een bedrijf en vereist voor bedrijfsregistratie. DIN en aangewezen partner-identificatienummer kunnen onderling uitwisselbaar worden gebruikt. DPIN is vereist voor het registreren van een LLP in India. DIN bevat doorgaans alle persoonlijke gegevens van de persoon die een directeur wordt. DIN kan alleen door personen worden verkregen. DIN kan worden verkregen door zowel Indiase als buitenlandse burgers door identiteits- en adresbewijs in te dienen. DSC is verplicht bij het aanvragen van DIN, daarom moet eerst een digitaal handtekeningcertificaat (DSC) worden verkregen voor het verkrijgen van een DIN.


Antwoord 3:

TIN verwijst ook naar Tax Identification Network

NSDL heeft Tax Information Network (TIN) opgericht

  • Ontvangen en opslaan van TDS-aangiften in elektronisch formaat (e-TDS). Ontvangst en opslag van belastingbetalingsinformatie (OLTAS). Registratie van e-Return-tussenpersonen. Verwerking van aanvragen voor uitgifte van belastingaftrekrekeningnummers (TAN). Verwerking van aanvragen voor uitgifte van permanent rekeningnummer (PAN). Verzameling en verwerking van jaarlijkse informatieverstrekking (AIR) van specifieke personen voor specifieke transacties namens ITD. Assesses kunnen de details van betaalde belastingen en afgetrokken TDS (op basis van PAN) bekijken op het internet.

https: //www.ndml.in/tax-informat ...


Antwoord 4:

De meeste mensen raken in de war met dezelfde klinkende woorden. TAN en TIN zijn een van die problemen bij de meeste mensen. Maar voordat we naar TAN en TIN gaan, laten we eerst het concept van belastingaftrek begrijpen. Belastingaftrek bij de bron (TDS), Belastingheffing bij de bron (TCS) en belasting over de toegevoegde waarde (btw) zijn maar weinig van alle manieren om belasting af te trekken. Belasting afgetrokken bij de bron (TDS), zoals de naam impliceert, is de aftrek van belasting bij de bron (waar inkomen ontstaat) door geautoriseerde aftrekkers, bijvoorbeeld: Werkgever houdt de toepasselijke belasting in op het salaris van de werknemers en betaalt deze aan de afdeling inkomstenbelasting op namens hun werknemers.

TAN staat voor belastingaftrek en incassorekeningnummer. Het is een uniek 10-cijferig alfanumeriek nummer toegewezen door de afdeling Inkomstenbelasting (ITD) van India. Verplicht voor alle personen die verantwoordelijk zijn voor de belasting die bij de bron (TDS) is ingehouden of die bij de bron (TCS) is geïnd bij de bronbelasting.

TIN staat voor Taxpayer Identification Number, het is een uniek identificatienummer van 11 cijfers dat wordt gebruikt voor alle dealers die in het hele land onder btw zijn geregistreerd voor de verkoop van goederen en diensten. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste twee tekens de staatscode vertegenwoordigen zoals gebruikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Unie en de volgende negen cijfers verschillen van staat tot staat. Van de resterende 9 cijfers zijn er cijfers gereserveerd om het gebied en district te vertegenwoordigen waar de dealer is geregistreerd. Wordt ook wel btw-nummer (btw) of CST-nummer (Central Sales Tax) genoemd.

Voor meer info: www.legalraasta.com