Gaat Jom Kippoer over berouw of verzoening? Wat is het verschil tussen de twee?


Antwoord 1:

Jom Kipoer is de dag die God ontwierp als een dag waarin hij mensen verzoent voor hun zonden. Toen de tempel bestond, werden speciale offers gebracht die de verzoening teweegbrachten. Maar zelfs nu we de Tempel niet meer hebben, is er nog steeds verzoening op Jom Kippoer (hoewel er verschillen zijn over welke zonden verzoend worden).

God verzoent echter alleen degenen die zich bekeren, en daarom is het door Jom Kippoer te ontwerpen als een verzoendag, echt een roep naar mensen om zich te bekeren. In het licht hiervan is het blazen van de sjofar tien dagen eerder op Rosh Hashana een wake-up call voor mensen om zich te bekeren voor Yom Kippur.

Sommige zonden zijn ernstiger en berouw en Jom Kippoer zijn niet genoeg om verzoening te ontvangen, maar Jom Kippoer draagt ​​nog steeds bij aan het proces van verzoening. En als iemand een ander heeft gekwetst, moet hij eerst vergeving ontvangen van de persoon die hij heeft gekwetst, voordat hij verzoening kan ontvangen. Daarom is het vóór Jom Kippoer gebruikelijk onder Joden om vergiffenis te vragen aan degenen die in de loop van het jaar pijn hebben gedaan, en meestal zijn mensen bereid te vergeven, omdat ze ook wensen dat anderen hen zullen vergeven.

Toen de tempel bestond, was er een rode draad die, als hij wit werd, als een teken van God werd opgevat dat hij de zonden heeft verzoend. Tegenwoordig hebben we geen enkele indicatie of onze zonden zijn verzoend. Het is veeleer onze overtuiging dat als onze bekering waar en oprecht is, God zal boeten.


Antwoord 2:

berouw is begrip en erkenning van zonde. Verzoening is verzoening. In onrecht tegen de mens moet men om vergeving van het verkeerde vragen van degene die onrecht heeft aangedaan en vergeving ontvangen. Voor zonden tegen God moet men om vergeving vragen en die ontvangen. Als je Jom Kipoer overleeft en God hebt gevraagd om je zonden te vergeven, is het feit dat je hier nog steeds bent, een indicatie voor je verzoek om vergeving.

Merk echter eerst op dat hij zijn fout doet en duidelijk ziet wat het is. Het gaat vooraf aan elke vergeving of verzoening.


Antwoord 3:

Het enige woord dat wordt gebruikt voor zowel berouw als verzoening is Hebreeuws is 'Teshuvah' - wat letterlijk betekent 'terugkeren'; terugbrengen'. Berouw en verzoening zijn de processen waarmee we deze terugkeer kunnen maken; we geven terug wat er is om te geven, keren terug van alle acties waardoor we onszelf van onze juiste koers hebben afgewend, en keren zo terug naar het licht van onze Schepper als onze ware en essentiële weerspiegelingen van Zijn perfecte vorm.