Wat is het verschil tussen boekhouding en realisatie in de boekhouding?


Antwoord 1:

In Accounting betekent Accrual het herkennen van een gebeurtenis / transactie in de financiële overzichten waarbij waardeoverdracht plaatsvindt tussen twee partijen, ongeacht of het bedrijf onmiddellijk contant geld heeft ontvangen voor die specifieke gebeurtenis. Een gebeurtenis veroorzaakt een wijziging in het gedeelte Activa, passiva of eigen vermogen van de balans.

Realisatie betekent anderzijds het ontvangen van het eigenlijke geld voor de transactie.

In het opbouwsysteem kan contant geld wel of niet worden ontvangen door het bedrijf, maar op het moment van realisatie moet contant geld worden ontvangen of moet het evenement worden omgezet in contant geld voor de uiteindelijke afwikkeling van de transactie.