Hoe vertel je het verschil tussen harmonische, melodische en natuurlijke kleine schaal? Wat is de grote schaal?


Antwoord 1:

I. DECODEREN VAN MUZIKALE THEORIEËN.

Alle muziekleerders 'MOET WETEN' !!! (Beginners moeten het weten.)

(Biedt de leerling inzicht in de muzikale discussie van experts die op YouTube is geplaatst).

1. Hele toon (w) of Toon (t) / Halftoon (h) of halve toon (s).

hele toon (w) & halftoon (h) op toetsenbord;

Druk op een willekeurige toets, sla de opeenvolgende toets over, druk op de 3e toets vanaf de eerste, muzikale afstand tussen die twee noten wordt aangeduid als hele toon 'w' of toon 't'.

Druk opnieuw op een willekeurige toets, druk op de opeenvolgende toets, de muzikale afstand tussen die twee noten wordt halftoon 'h' of halve tonen 's' genoemd

Hele toon 'w' en halftoon 'h' in het geval van gitaar.

Ring een noot (elke fret, elke snaar), sla een fret over, speel de noot op de 3e fret van de vorige fret op dezelfde snaar; de muzikale afstand tussen die twee noten wordt aangeduid als hele toon 'w' orone 't'.

Bel opnieuw een noot (elke fret, elke snaar), speel de noot op een opeenvolgende fret, op dezelfde snaar; de muzikale afstand tussen die twee noten wordt halftoon 'h' of semi-tone 's' genoemd.

2. Muzieknoten worden weergegeven door de eerste zeven letters van alfabetten, dwz ABCDEF G ... (herhaalt zich opnieuw ..)

maar er zijn twaalf noten in de muziek die zijn:

A, A # of Bb, B, C, C # of Db, D, D # of Eb, E, F, F # of Gb, G, G # of Ab, A ... ... (cyclus herhaalt zich opnieuw).

waar # ........... staat voor scherp. b ........... staat voor plat.

Tussen noot; A - B, noot A # of Bb bestaat, C - D, noot C # of Db bestaat, D - E, noot D # of Eb bestaat, F - G, noot F # of Gb bestaat, G - A, noot G # of Ab bestaat,

Muzikale afstand tussen; A - B, C - D, D - E, F - G en G - A zijn 'w' of 'T'.

Er is geen noot tussen B - C en E - F, wat betekent dat noot B # of Cb en E # of Fb niet bestaan.

3. Grote schaalvorming: (belangrijk)

1 op 2 over 3 uur 4 op 5 over 6 over 7 uur 8 of 1

1, 2, 3, .... zijn 1e (grondtoon), 2e, 3e noten van de toonladder enzovoort.

w ........ is de hele toon.

h ......... is de halftoon.

Opgemerkt moet worden dat in MajorScale de afstand tussen de 3e - 4e en 7e - 8e noot altijd halftoon 'h' of Semi-tone 's' is.

Voorbeeld: - Vorming van grote schaal;

ik. Beginnend met 'A', een grote schaal;

1 w 2 w 3 h 4 w 5 w 6 w 7 h 8or1A BC # DEF # G # A

ii. Beginnend met C, C Grote schaal;

1 w 2 w 3 h 4 w 5 w 6 w 7 h 8or1C DEFGABC सा रे ग म प ध नि सा Do Re Mi Fa So La Ti Do

iii. Beginnend met E, E grote schaal;

1 w 2 w 3 h 4 w 5 w 6 w 7 h 8or1E F # G # ABC # D # E

iv. Beginnend met F, F grote schaal;

1 w 2 w 3 h 4 w 5 w 6 w 7 h 8or1F GA Bb CDEF

Enzovoorts.

4. INTERVAL: is de muzikale afstand tussen twee noten. Interval wordt altijd gemeten vanaf de grondtoon in termen van hele toon 'w' en halftoon

'H'.

Grote schaalintervallen:

1 op 2 over 3 uur 4 op 5 over 6 over 7 uur 8 of 1

1 ... 1e noot van de schaal is altijd grondtoon.

2 ... is Major IInd, de hele toon 'w' weg van de grondtoon.

3 .... is Major III e, twee hele tonen 'weg van de grondtoon.

4 .... Is Perfect IV, twee hele tonen en een halftoon 'wwh' weg van de grondtoon.

5 .. is Perfect V th, 'wwhw' weg vanRoot Note.

6 ... is Major VI th, 'wwhww' weg van Root Note.

7 ... is Major VII th, 'wwhwww' weg van Root Note.8or1 .. is Octave, 'wwhwwwh' weg van Root note.

II. Melodische kleine schaal.

1 2 b3 4 5 6 7 8 of 1Voorbeeld: C melodische mineur

CD wordt FGABC

III. Harmonische kleine schaal.

1 2 b3 4 5 b6 7 8 of 1

Voorbeeld: C Harmonische minor. CD bE FG bA BC

IV. Natuurlijke kleine schaal (Eolische modus).

1 2 b3 4 5 b6 b7 8 of 1C D bE FG bA bB C

Probeer nu het verschil te vinden tussen Natural, Melodic & Natural minor.

Zelfstudie helpt veel in muziek.


Antwoord 2:

Om een ​​natuurlijke kleine schaal te creëren, begint u eenvoudig met de hoofdschaal en verlaagt u de graden van de 3e, 6e en 7e schaal met een halve stap.

De harmonische kleine schaal verschilt slechts op één manier van de natuurlijke kleine schaal - de 7e schaalgraad wordt met een halve stap verhoogd.

Bij het spelen van de oplopende vorm van de melodische mineurschaal, wordt alleen de graad van de 3e schaal met een halve stap verlaagd. De schaal is hetzelfde als de hoofdschaal met uitzondering van de verlaagde 3e.

Bij het dalen keert de schaal terug naar de natuurlijke kleine vorm.

In jazzcirkels gebruikt de melodische mineurschaal de stijgende vorm, ongeacht in welke richting iemand de schaal speelt.


Antwoord 3:

Harmonische mineur bevat de leidende toon die de # 7 (Major 7) is. Natuurlijke mineur volgt de toetssignatuur met behulp van de dominante 7. Melodische mineur gaat omhoog met behulp van de leidende toon en omlaag met behulp van de dominante 7. Ze zijn allemaal handig om te oefenen omdat verschillende situaties in muziek kunnen voorkomen, maar meestal wordt de leidende toon gebruikt om het tonicum terwijl het niet nodig is om van de schaal af te komen.

Voor "A" harmonische minor heb je de G #

Voor "A" natuurlijke mineur zijn het allemaal witte tonen.

Voor "A" melodieuze minor gaat het G # omhoog en G natuurlijk naar beneden.