Hoe kun je het verschil zien tussen twee verschillende elementen?


Antwoord 1:

Eerst moet worden bepaald of men te maken heeft met een verbinding of een element.

Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, de ene is elektrolyse en de andere verwarming om de elementen mercuriumoxide te scheiden

Als vervolgens wordt vastgesteld dat men met een element te maken heeft, kunnen we met het gebruik van het periodiek systeem de volgende stappen nemen

men kan verdere analyse doen. Het gedrag van gassen, inert (helium, argon) of zeer reactief zoals chloor. Ook gedrag onder gaswetten zoals PV = nRT. Wanneer ze vaste stoffen of vloeistoffen worden onder deze omstandigheden Omgaan met vaste stoffen, reactiviteit, (natrium, magnesium) geleidend, (goud, zilver, platinakoper) spectrale anlysis de gele lijn voor natrium en massa spectroscopie helpt allemaal bij het identificeren van een element.

Ook veel voorkomende waarnemingen, goud zilver platina. Koolstof, fosfor.