Hoe kunt u het verschil beschrijven tussen netto-omzet en netto winst?


Antwoord 1:

De netto-omzet (in de Amerikaanse jaarrekening wordt dit gewoon omzet genoemd) is de bovenste regel in de winst- en verliesrekening. Netto-omzet = alle verkopen die u hebt gedaan, minder retouren en vergoedingen voor schade, enz.)

Daarvan trekt u de kosten af ​​om de goederen of diensten te produceren om brutowinst of bruto-inkomsten te bereiken

Van dat aantal trekt u uw "onder de lijnkosten" af, zoals engineering, marketing, algemeen en administratief.

Vervolgens trekt u afschrijving en amortisatie af om het bedrijfsresultaat te bereiken (vaak EBIT genoemd)

Van de bedrijfswinst wordt de rente en belastingen afgetrokken om te komen tot het nettoresultaat (in het VK en enkele andere Europese landen wordt dit soms winst genoemd die aan aandeelhouders kan worden toegerekend).

Het verschil tussen de netto-omzet en de nettowinst zijn alle kosten die aan het bedrijf zijn verbonden.