Grammatica: wat is het verschil tussen "apart" en "een deel"?


Antwoord 1:

Keuze "B" is correct.

Het twee-woord "een deel" wordt meestal gecombineerd met "van", terwijl het enkele-woord "apart" gewoonlijk wordt gecombineerd met "van". Deel uitmaken van iets is er lid van zijn: "Ik ben een onderdeel van de Quora-gemeenschap. ”

Afzonderlijk zijn van iets is er afstand van houden: "Als ik weg ben van een computer, sta ik los van de Quora-gemeenschap."

Hier is een bericht waarin de twee, Apart of A Part - The Correct Way to Use Each - Queens, NY English Society worden verduidelijkt.


Antwoord 2:

Deze woorden fungeren als verschillende delen van spraak en kunnen nooit worden uitgewisseld. In feite hebben ze vrijwel tegengestelde betekenissen.

Apart is een bijwoord dat "gescheiden" betekent. Een deel is een zelfstandig naamwoordzin die "samen of op de een of andere manier verbonden" betekent.

Hier is een bericht dat je kunt gebruiken om de twee in de toekomst bij te houden, apart versus een deel: wat is het verschil? - Schrijven uitgelegd.