Bespreek het verschil tussen lokaal zelfbestuur en staatsregering?


Antwoord 1:

Lokale overheden zijn normaal gesproken politieke onderverdelingen van de nationale overheid en voeren de functies uit die door de nationale wetgever zijn geautoriseerd.

Veel functies worden op lokaal niveau efficiënter uitgevoerd en de lokale inbreng is lokaal groter. Lokale overheden omvatten meestal provincies, verschillende soorten gemeenten en lokale of speciale districten. Schooldistricten kunnen ook worden opgenomen.

Door lokale controle kunnen de burgers die hun lokale regeringsleiders kiezen, de beslissingen en de diensten die ze ontvangen aanzienlijk beïnvloeden. Spanning kan bestaan ​​tussen lokale en door de staat gekozen functionarissen. Dit kan gebeuren wanneer wetgevers proberen de lokale autoriteit te beperken of wanneer wetgevers het niet eens zijn met lokale beslissingen.

De rijksoverheid biedt essentiële diensten die overstijgen wat elke lokale overheid zou kunnen doen, zoals staats- en federale snelwegsystemen.


Antwoord 2:

Lokaal zelfbestuur wordt door de staat gedelegeerd via een activerend statuut. Staatsregering is soeverein, onderworpen aan internationaal recht. Natuurlijk, als uw vraag binnen de Verenigde Staten wordt gesteld, is de taak van zowel lokaal als staatsbestuur ingewikkeld, zowel beperkt als ondersteund door de aanwezigheid van een krachtige gecentraliseerde entiteit van de federatie van staten. Vraag je met de bedoeling om te ontdekken of je van plan bent om je openbare dienst op lokaal of staatsniveau te verlenen?