Bio-informatica: wat is het verschil tussen het uitlijnen van één fastq-uitlezing op STAR en het uitlijnen van twee fastq-uitlezingen op STAR met elkaar? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


Antwoord 1:

Wat bedoel je met één fastq of twee fastq? verwijst u naar enkelvoudige leesresultaten of gepaarde leesresultaten? U kunt altijd het verschil leren kennen tussen de efficiëntie van enkelvoudige eindes en de efficiëntie van gepaarde eindsequenties. Dit komt door de opname en de dekking en komt neer op een veel hogere precieze kennis van transcripten met minder artefacten en valse positieven.